کشته شدن یک شهروند با شلیک مستقیم مزدوران علی خامنه ای در «نیروی انتظامی» اهواز

روز يكشنبه ٨ تیر رضا طرفى فرزند خلف در يكى از نقاط بازرسى كوى كيان آباد شهر اهواز با شلیک مستقيم نيروى انتظامى كشته شد.

منابع محلى مى گويند :

رضا طرفى از اهالى كوى «آخر اسفالت» شهر اهواز هنگامى كه با ماشين خود از منطقه كيان آباد اهواز رد مى شود، به او ايست داده بودند اما به دستور ایست توجه نکرده و به مسير خود ادامه مى دهد.

نيروهاى انتظامى حاضر در محل خودروى رضا طرفى را تعقيب كرده كه در پی این تعقیب رضا طرفى از جاده اصلى به طرف مسير دغاغله تغيير مسير مى دهد،

ماموران جهت هشدار تیر هوایی شلیک مستقيم کرده اند و سپس بطور مستقيم به طرف ماشين تيراندازى مى كنند كه در اين ميان با عبور گلوله ها از بدنه ماشين به بدن رضا اصابت و او درجا كشته مى شود.

يكى از ماموران نيروهاى انتظامى كه نخواست اسمش فاشد شود،مى گويد:

هنگامى كه ماموران به محل حادثه رسيدند، ماشين طرفى بازرسى شد اما چيزى در درون ماشين مبنى بر مجرم بودن شخص پيدا نشد

بنابراين جهت قانونى كردن شليك خود وبهانه اى براى تيراندازى به طرف ماشين، تعدادى بطري از مشروبات الكلى در ماشين جاسازى شده است.

اين فرمانده اضافه كرد: تا كنون درباره كشتن اين شهروند پيگيرى خاصى از طرف نهادهاى مسؤول مشاهده نكرده است.

https://t.me/mohajranir

دکمه بازگشت به بالا