نمایندگان مجلس افغانستان:علیه رژیم ایران در دادگاه لاهه اقامه دعوا خواهیم کرد

به‌دنبال شکنجه و قتل تعدادی از مهاجرین افغان توسط پاسداران؛ جمعی از نمایندگان مجلس افغانستان که عضو هیات تحقیق این کشور پیرامون این جنایت توسط پاسداران هستند اعلام کردند: «پاسداران مرزی ایران جنایت کرده و اگر نپذیرند علیه رژیم ایران در دادگاه لاهه اقامه دعوا خواهد شد».

روزنامه «۸ صبح» افغانستان در گزارشی روز دوشنبه ۲۹اردیبهشت نوشت:

«با گذشت سه هفته از رویداد به رودخانه انداختن کارجویان افغان توسط پاسداران ایرانی، اعضای هیأت محلی هرات و هیأت حکومت مرکزی می‌گویند :

یافته‌های آنان نشان می‌دهد که پاسداران ایرانی مرتکب جنایت شده و در قتل کارجویان افغان دست داشته‌اند

و شماری از اعضای مجلس نمایندگان که عضویت هیأت مرکزی را دارند،

بر پی‌گیری جدی رویداد پافشاری کرده و هشدار می‌دهند که آنان به دادگاه بین‌المللی لاهه هلند و سازمان ملل متحد شکایت می‌کنند».

در همین حال گران هیواد، سخنگوی وزارت‌خارجه افغانستان روز دوشنبه ۲۹اردیبهشت با اعلام این‌که شواهد و اسناد؛ مدارک، فیلم‌ها و عکس‌های مربوط به این موضوع که از نظر فنی، حرفه‌یی و قانونی ارزیابی شده‌اند به رژیم ایران تحویل شده است

و دولت افغانستان تحقیقات خود را با هدف تأمین عدالت با تمام قوت به پیش می‌برد.

دکمه بازگشت به بالا