یاران ننشینیم خموش، ایران در سایه دار است

در تمام کشورهای دنیا قهرمانان ورزش، جزء افتخارات ملی کشور محسوب شده و از آنها به عنوان گنجینه‌های ملی حفاظت و قدر دانی می‌شود.

اما در کشور ما ایران که در تصاحب یک حکومت اشغال‌گر و ضد ملی است، نه تنها از این گنجینه‌ها و افتخارات ملی حفاظت نمی‌شود، بلکه به‌راحتی و در اوج مخالفت‌های داخلی و جهانی به جوخه‌های اعدام سپرده می‌شوند.

نوید افکاری نه تنها به‌خاطر مدال‌های آویخته بر گردنش بلکه به‌خاطر رشادت والا و آرمان‌های بزرگ انسانی‌اش، برای ما یک قهرمان ملی است.

قهرمانی که هنوز بیش از ۲۵ بهار زندگی را در این دنیای پر از غم و اندوه دست ساز نظامی که سردم‌داران آن بیش از هزار سال در تولد خویش تاخیر داشتند، پشت سر نگذاشت.‌

این جانیان ضد بشر و ضد انسانیت تختیِ زمان ما را کشتند تا بر هراسی که تمام وجودشان را احاطه کرده است و از ریزش نیروهای خویش که آشکارا به وقوع پیوسته است، رهایی یابند.

اما این کوته‌فکران و این جانیان تاریخ نمی‌فهمند که با اعدام نوید، خشم و تنفر ایرانیان و مردم جهان را نصیب خود کرده، مهر تایید بر قهرمانی نوید زدند و ذلت و رذالت خویش را در انظار جهانیان به نمایش گذاشتند.

این جانیان همیشه تاریخ با انداختن طناب دار بر گردن نوید قهرمان، خود را حلقه‌آویز کرده و هم چنین مردم ایران را مصمم و متحد کردند تا صندلی زیر پای این رژیم را کشیده و پایان عمرش را جشن بگیرند.‌ طناب دار امروز بر گردن رژیم جمهوری اسلامی است.‌

اما برای کشیدن صندلی زیر پای این محکوم لازم هست تمامی مبارزین میدانی، احزاب سباسی، روشن‌فکران، سیاسیون، اقلیت‌های قومی و مذهبی، کارگران و مزدبگیران و فرودستان و دیگر اقشار مختلف مردم ایران و هم چنین زنان قهرمان و جوانان پر شور میهن ما به صورت متحد و یک پارچه در داخل و خارج از کشور از طریق به‌وجود آوردن یک ائتلاف فراگیر ملی و دموکراتیک، خود را آماده کنند.

زیرا بدون اتحاد و همبستگی و بدون ایجاد یک ائتلاف فراگیر ملی و دموکراتیک حهت کشیدن صندلی زیر پای رژیمی که گردنش در حلقه طناب دار هست، رژیم جمهوری اسلامی به حیات ننگین و جنایات بی‌شمار خویش ادامه خواهد داد و ما را همواره در سوگ عزیزان‌مان خواهد نشاند.

جشن واقعی مردم ایران زمانی است که این صندلی از زیر پای این رژیمی که حلقه طناب دار را بر گردن خویش هر روز تنگ‌تر می‌کند٬ کشیده شود.

آنگاه است که دیگر سرزمین ما نه در سایه دار خواهد بود و نه زیر ساطور تبهکاران.

در چنان هنگامه پر هیجانی است که نوید قهرمان ما به قهرمانان ملی و تاریخی میهن ما پیوسته و با بابک خرمدین‌ها و کاوه آهنگرها هم آواز می‌شود.

یاران ننشینیم خموش، ایران در سایه دار است، زیر ساطور تبهکاران است.

https://t.me/mohajranir

دکمه بازگشت به بالا