وخامت بزرگ اوضاع اقتصادی در ایران

وضعیت وخیم اقتصادی در ایران در پی شیوع وگسترده ویروس کرونا که این روزها در کانون بحث‌ و بررسی قرار دارد.

رکود صنایع، کارخانه‌ها و بازار، سقوط تجارت خارجی،‌ تنزل رشد اقتصادی، افزایش موج بیکاری و ضعف قدرت خرید عمومی از یک بحران عمدۀ اقتصادی در کشور است .

بیکاری ۱۷۰۰ راننده مینی بوس

محمدولی نسبی،‌ رییس انجمن صنفی کارفرمایی مالکان مینی‌بوس درون‌شهری تهران،‌ ضمن اشاره به تعطیلی فعالیت رانندگان مینی‌بوس از ایجاد مشکل معیشتی برای هزار و ۷۰۰ شاغل در این حوزه خبر داد.

۹۰ درصد بخش خدمات در کرونا تعطیل شد

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار:

عمده اشتغال یعنی حدود ۵۱ درصد اشتغال و تولید کشور در بخش خدمات است و در حال حاضر ۹۰ درصد از مشاغل خدماتی به خاطر کرونا تعطیل است.

در حال حاضر رتبه فضای کسب و کار ایران از بین ۱۸۰ کشور رتبه ۱۳۰ است که رتبه خوبی نیست.

طبق برآورد بین ۷ تا ۱۰ میلیون شغل غیررسمی در کشور وجود دارد که کارگران آن نه بیمه می‌شوند نه بازنشستگی دارند.

در حال حاضر اگر حداقل مزد کارگر ۲۱ درصد رشد کند، این بهتر از حالتی است که کارگر بیکار باشد و وزارت کار مستمری بیمه بیکاری بپردازد.

تجمع اعتراضی

تجمع اعتراضی دستفروشان مقابل شهرداری تهران امروز دوشنبه 25 فروردین 1399 که بیش از دو ماه منبع درامد ندارند و نه حمایتی نه کمکی از سوی حکومت به آنها شده است!

دکمه بازگشت به بالا