خامنه ای به دلیل وخیم تر شدن شرایط اقتصادی براي برداشت یک میلیارد دلار موافقت كرد

۱۱ روز پس از درخواست حسن روحانی، از علی خامنه‌ای،‌ برای برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در زمینه مقابله با کرونا او با این درخواست موافقت کرد.

مجتبی واحدی :

علی خامنه ای با تاخیر یازده روزه در موافقت با برداشت از صندوق توسعه ملی برای مبارزه با کرونا ، یکبار دیگر دشمنی خود با ایران و ایرانی را آشکار کرد.

اما بی بی سی همچنان اصرار دارد او را ” رهبر ایران ” بنامد. در ضمن حتی اگر یک نفر بخاطر این تاخیر یازده روزه جان خود را از دست داده باشد قاتل او، علی خامنه ای است.

بي بي سي فارسي

https://www.bbc.com/persian/iran-52189469

خامنه‌ای روز دوشنبه ۱۸ فروردین‌ماه پاسخ درخواست رسمی روحانی برای اختصاص مبلغ یک میلیارد دلار از این صندوق را داده است.

روحانی روز پنجشنبه هفتم فروردین‌ماه با اشاره به کمبودهای حوزه بهداشت و درمان در بحران مقابله با کرونا گفته بود که این درخواست را به خامنه‌ای می‌‌دهد.


خبرگزاری فارس در این زمینه نوشته که روحانی نامه خامنه‌ای را پی نوشت کرده و خواستار تامین «نیازهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» از این منبع شده است.

خامنه‌ای پیشتر با تصویب مجلس در برخی موارد با برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی موافقت کرده بود.

از جمله این موارد اختصاص ۲۰۰ میلیون یورو به نیروی قدس سپاه پاسداران به فاصله چند روز پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در دی‌ماه و همچنین اختصاص ۱۵۰ میلیون یورو به صداوسیما در فروردین‌ماه سال گذشته بوده است.

دکمه بازگشت به بالا