تجمع اعتراضی پرستاران شرکتی تبریز مقابل استانداری آذربایجان شرقی

تجمع اعتراضی / روز شنبه ۱۷خرداد۹۹،جمعی از پرستاران شرکتی تبریز در ادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت وسطح نازل حقوق دست به تجمع مقابل استانداری آذربایجان شرقی زدند.

یک کمک پرستار شرکتی حاضر درتجمع گفت:« من جزو نیروهای شرکتی می باشم که به عنوان کمک پرستار مشغول هستم و حدود ۴سال سابقه کار دارم.

حقوق هایمان طبق قانون کار نمی باشد و کمتر از قانون کار واریز می کنند در فروردین ماه هم یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان برایمان حقوق واریز کرده اند.

اکثرا هم لیسانس و فوق لیسانس هستیم الان در اینجا به عنوان خدمه و کمکی کار می کنیم چون در هیچ جایی کار وجود ندارد در حق ما بیش از اندازه ظلم می شود.

نیروهایی که قراردادی و یا رسمی هستند حقوق هایشان دو یا سه برابر حقوق ما می باشد ما بیش تر از آنان کار می کنیم ولی یک سوم آنان حقوق می گیریم.

تجمع اعتراضی بانوان نهضت سوادآموزی در مقابل مجلس نظام کە خواستار حذف آزمون استخدامی ھستند

تجمع اعتراضی بانوان نهضت سوادآموزی در مقابل مجلس نظام کە خواستار حذف آزمون استخدامی ھستند
دکمه بازگشت به بالا