موسسات خیریه قطر … بودجه حزب الله تروریست را تأمین می کنند

گزارش های آمریکایی طی دو روز گذشته حاکی از آن بود که انجمن ها و مقامات قطر در مسلح کردن و تأمین مالی حزب الله لبنان نقش داشتند.

براساس اين گزارش منتشر شده توسط “فاکس نیوز” ، دو موسسه خیریه قطر “به حزب الله تروریست در بیروت” تحت پوشش مواد غذایی و دارو پول را تقدیم می دهد .

این دو انجمن “انجمن خیریه شیخ عید بن محمد آل ثانی” و “بنیاد ” التعلیم فوق الجمیع ” .

موسسات خیریه قطر ... بودجه حزب الله تروریست را تأمین می کنند
موسسات خیریه قطر … بودجه حزب الله تروریست را تأمین می کنند

شرکت قطر در تأمين پول به حزب الله بسیار زیاد است

در این گزارش محرمانه آمده است كه “یكی از اعضای خانواده حاكم در قطر دستور تحویل تجهیزات نظامی به حزب الله داد.”

دوحه معمولاً برای اجرای برنامه های خود و پوشاندن تروریسم و ​​حتی پشتیبانی از آن از نظر نظامی ، لجستیکی و مالی ، از نام انجمن های خیریه استفاده می کند .

نقش سپاه قدس در انفجار بیروت کنار حزب الله لبنان

تشابه انفجار ٧ ماه پیش توسط حکومت بشار اسد و حزب الله و رژیم ایران علیه مخالفان در سوریه و انفجار دو روز پیش بیروت،

رسانه‌های رژیم جمهوری اسلامی ابتدا تلاش کردند با تحریف این تشابه، اسراییل و آمریکا را مقصر نشان بدهند ولی اکنون با توجه به عاملان انفجار ٧ ماه پیش در سوریه، انگشت اتهام به سوی حزب‌الله و رژیم ایران می چرخد

قش سپاه قدس در انفجار بیروت کنار حزب الله لبنان
دکمه بازگشت به بالا