حمایت از کارگران اعتصابی در ایران

اتحادیه دریانوردی استرالیا و “کنفدراسیون سندیکایی جهانی اینداستریال” با انتشار دو بیانیه جداگانه از اعتصاب کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه و کارگران پروژه ای صنایع نفت و گاز ایران حمایت کردند.

اتحادیه دریانوردی استرالیا در بیانیه خود آورده است، اعضاء این اتحادیه همبستگی و حمایت کامل خود را از کارگران هفت تپه در ایران اعلام می‌کند، زیرا آنها برای شغل، دستمزد و حقوق خود و علیه خصوصی سازی می‌جنگند که باعث بدتر شدن وضعیت بسیاری از کارگران در ایران می‌شود.

همچنین کنفدراسیون سندیکایی جهانی اینداستریال با انتشار بیانه ای اعلام کرد “ما مقاومت و شجاعت شما کارگران را تحسین می‌کنیم؛

زیرا شما حتی محروم از بهره گرفتن از اتحادیه‌های آزاد و مستقل هستید که از شما دفاع نمایند.

ما کاملا از مطالبات کارگران برای دستمزد مناسب، پرداخت به موقع، قراردادهای کاری مستقیم با شرکت‌های نفت و گاز و به رسمیت شناختن و مذاکره با نمایندگان کارگران، پشتیبانی می‌کنیم.

چهارمین روزاعتصاب وتجمع کارگران مجتمع تاسیسات ذخیره سازی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس دراعتراض به عدم پرداخت 6 ماه حقوق وشرایط بد زیستی

روز شنبه 8 شهریور،برای چهارمین روز متوالی حدود 200 کارگر(شرکت فنی وساختمانی تهران جنوب) درمجتمع تاسیسات ذخیره سازی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

(زیرمجموعه هلدینگ یا شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس) واقع در منطقه اسکله صادراتی مجیدیه بندر ماهشهربرای اعتراض به عدم پرداخت 6 ماه حقوق وشرایط بد زیستی – کاری ضمن حضور در مجتمع از رفتن برسرکارشان اجتناب کردند.

https://t.me/mohajranir

دکمه بازگشت به بالا