تنها راه باقی مانده برای زندانیان سراسر کشور، شورش در زندانهاست

در حالی که «ویروس کرونا» در زندانهای ایران شیوع پیدا کرده، و مسئولان با آزادی زندانیان موافقت نکرده و می رود که زندانهای علی خامنه ای به کشتارگاه تبدیل شود، تنها راهی که برای زندانیان باقی مانده شورش در زندانها می باشد.

شورش در تیپ یک زندان تهران بزرگ و قطع تماس زندانیان :

روز جمعه ۸فروردین‌ماه۹۹، زندانیان در تیپ یک زندان تهران بزرگ دست به‌شورش زدند. این شورش به‌دلیل شیوع کرونا و مرگ تعدادی از زندانیان و ابتلای تعدادی دیگر صورت گرفته است.

https://cutt.ly/7tEBa8o

در پی این شورش نیروهای گارد و یگان ویژه به‌بندها حمله کرده و وسایل زندانیان را به‌بهانه بازرسی بیرون ریختند. هم‌چنین تمامی تماسهای زندانیان با خانواده‌هایشان قطع شده و به‌شدت تحت فشار گرفته‌اند.

بستگان زندانیان :

بستگان زندانی های استان “همدان” از همه خاستن با ایشان یکجا شود تا از وضعیت زندانی ها آگاه شود و نیز با شعارها روی ورق نوشته خود خواستار آزادی زندانی ها شده.

همدان

پیش از این نیز ۴۵ تن از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ در اعتراض به زنده به گور شدن در زندانی که در آن کرونا شیوع پیدا کرده و تعدادی نیز از این بیماری جانباخته‌اند، اقدام به اعتصاب غذا کرده بودند.

در حال حاضر وضعیت بندها به‌لحاظ بهداشتی بسیار اسفبار است. تجمع زندانیان در اتاق‌ها فشرده و زیاد است. بسیاری از زندانیان تخت برای خوابیدن ندارند و روی زمین آلوده می‌خوابند .

دکمه بازگشت به بالا