غلامرضا مصباحی مقدم : دو سوم جمعیت کشور زیر خط فقر رفته‌اند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ولایت اذعان کرد که بحران بی‌اعتمادی که امروز در جامعه ایران وجود دارد نتیجه عملکرد دولت آقای روحانی، مجلس دهم و شورای شهر است.

واقعیت این است که بحران بی‌اعتمادی ناشی از مشکلات اقتصادی است.

غلامرضا مصباحی مقدم : دو سوم جمعیت کشور زیر خط فقر رفته‌اند
غلامرضا مصباحی مقدم : دو سوم جمعیت کشور زیر خط فقر رفته‌اند

به این آخوند باید گفت که :

اولا نود درصد مردم بر اثر سیاستهای ضد مردمی و دزدی و غارت شما دز زیر خط فقر قرار گرفته اند.

دوم اینکه این وضعیت نتیجه عملکرد نظام ولایت فقیه به رهبری خامنه ای است که البته روحانی و مجلس و دولت و قضائیه و سپاه و . . . همه تحت امر این نظام و مجری سیاستهای ولی فقیه هستند و به قول خمینی « همه باهم» دشمن مردم ایران هستند .

دوسوم جمعیت کشور زیر خط فقر

روزنامهٔ آرمان ۲۶خرداد ۹۹ مسأله گرانی را موضوعی «بسیار جدی» و موجب «بحران بی‌اعتمادی» خوانده و آن‌را «نتیجهٔ عملکرد دولت روحانی، مجلس دهم و شورای شهر» ارزیابی کرده است. این روزنامه سپس هشدار داده در اثر همین گرانی‌ها «دو سوم جمعیت کشور به زیر خط فقر رفته است»

«بحران بی‌اعتماد‌ی که امروز د‌ر جامعه ایران وجود د‌ارد نتیجه عملکرد د‌ولت آقای روحانی، مجلس د‌هم و شورای شهر است. واقعیت این است که بحران بی‌اعتماد‌ی ناشی از مشکلات اقتصاد‌ی است. د‌ر شرایط کنونی مرد‌م شاهد جهش نرخ ارز هستند که د‌ر سال‌های گذشته به چند‌ین برابر رسید‌ه است.

از سوی د‌یگر د‌ر سال‌های گذشته تورم بیشتر شد‌ه، نوسان شد‌ید قیمتها به‌وجود آمد‌ه و به همین د‌لیل حد‌ود د‌و سوم جمعیت کشور به زیر خط فقر رفته‌اند‌. این موضوع بسیار جد‌ی است».

عامل اصلی تورم و گرانی خود دولت است

به‌روشنی پیداست این وعده‌ها کار کردی غیر از تبلیغات و دجالگری، فایدهٔ دیگری ندارد؛ زیرا روحانی مکار خود بهتر از هر کسی می‌داند که سلسله جنبان افزایش قیمتها خود اوست که برای جبران کسری بودجه و خلاصی از خفگی اقتصادی چاره را در این دیده با گرانی خزندهٔ کالاها و خدمات، اخاذی از به اسم مالیات، چاپ پول بی‌پشتوانه و ایجاد نقدینگی کاذب و ایجاد هیجان کاذب در بازارهای بورس و سکه، باز هم مثل همیشه دست در جیب و سفرهٔ مردم کند.

دکمه بازگشت به بالا