وضعیت نظام به اختصار چگونه است؟

وضعیت نظام در وضعيت بحران كرونا : حکومت برای مقابله با نارضایتی مردم ؛ استراتژی کلان کشتار انسانی را در پیش گرفت ولی به دلیل اشتباه محاسبه اش از ابعاد فاجعه بار کرونا و ضعف همه جانبه خودش الان همین استراتژی به ضد و علیه نظام تبدیل شده و الآن خودشان می‌گویند ۲۶ استان کشور قرمز است.

بحران اقتصادی:

قیمت دلار تا ۲۶ هزار تومان در نوسان است. درآمد حکومت به شدت کم شده و مهمتر از همه فسادی که سراپای نظام را گرفته؛ طوری است که حتی اگر همین فردا بایدن هم بیاید و حتی تمام تحریمها را بردارند و میلیاردها دلار هم به خزانه ایران واریز شود، بحران اقتصادی حل نخواهد شد و فقط دامنه فساد بیشتر میشود.

وضعیت نظام به اختصار چگونه است؟
وضعیت نظام به اختصار چگونه است؟

بحران عمق استراتژیک:

نظام به عمق استراتژیکی‌اش در هر تعادلی شدیداً نیاز دارد ولی حفط و نگهداری چنین موقعیتی هزینه زیادی می‌خواهد و در راس همه نیاز به پول دارد و حکومت الان پشت نان شبش گیر است.

بحران تضادهای داخلی:

خامنه‌ای خط انقباض را در پیش گرفته ولی الان قدرت و اتوریته ساکت کردن جناحهای مخالف درون نظام را ندارد. مجلس را یکدست کرد ولی همین مجلس دست ساز نیز لنگ و لگدهای خودش را دارد مانند جریان استیضاح روحانی که شخص خامنه‌ای به ناچار وارد شد و جلوی آن را گرفت بنابراین به دلیل ضعف خامنه‌ای و تاثیرات بحرانهای اجتماعی و اقتصادی و بین‌المللی ایران تضادها در درون نظام می‌ریزد و یک جنگ تشدید شونده و درعین حال کاهنده در درونش جریان دارد.

وضعیت نظام در بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی:

فشارهای حداکثری آمریکا ادامه داشته و اروپا نیز در مسیر کلی آمریکا در تضاد با ایران به سر می‌برد.

بحران اجتماعی:

جامعه در یک شرایط انفجاری به سر می‌برد

وضعیت نظام به اختصار چگونه است؟
وضعیت نظام به اختصار چگونه است؟

نتیجه :

عوامل فوق زمینه فزاینده شورش و قیام نقد و در دسترسی را ایجاد کرده است به صورتی که هیچکس در پیش رو بودن آن تردیدی به خود راه نمی دهد.

دکمه بازگشت به بالا